Šmigrustníci


Spoustou zvyků a tradic je období Velikonoc protkáno až do dneÅ¡ních dnů. ObzvláštÄ› na ValaÅ¡sku je umocnÄ›n tento zvyk pohostinností místních obyvatel. A rovněž malebnou přírodou, ve které se svátky jara oslavují. Kraj, kterému vládne pohanský bůh Radegast , ctí tyto tradice už od Ätrnáctého století. PondÄ›lní pomlázku, která je ve valaÅ¡ském nářeÄí nazývaná Å¡migrust, pÅ™ipravují rodiny už nÄ›kolik dnů dopÅ™edu. V souÄasné dobÄ› už zapomenutá zvyklost klepání tu bývá na Velký pátek poÄátkem oslav. Malí chlapci se sejdou uprostÅ™ed vesnice vybaveni hrkaÄi a Å™ehtaÄkami a oznamují vÅ¡em, že nastal Äas modliteb namísto zvonů, které odletÄ›ly do Říma. V tento den se rovněž chodí Äistit studánky. Protože voda z nich má uzdravující sílu. A také kvůli tomu, že z pátku na sobotu se o půlnoci otevírá zemÄ› a vydává svoje poklady. A kdo by si nechal takovou vzácnou událost ujít.

Svátky jara

Staré zvyky spojené s pondÄ›lní pomlázkou jsou udržovány nejen vystoupením místních folklórních souborů, ale i tím, že  koledníci chodí hromadnÄ›. A navíc si u této příležitosti oblékají s hrdostí místní kroje. Rovněž spoleÄná bývá i pomlázka – obří tatar dosahující až tří metrů. Který je nesen uprostÅ™ed průvodu. KarabÃ¡Ä má navíc každý koledník svůj vlastní. Obdarováváni bývají dívkami ruÄnÄ› malovanými kraslicemi s typickým valaÅ¡ským vzorem. A ženy jim napeÄou a nabídnou tradiÄní vdolky, beránky Äi Boží milosti. Pro zahřátí nalejí skleniÄku slivovce Äi hruÅ¡kovice. A na tatar jim uvážou barevnou pentli.

Šmigrustník

V souÄasné dobÄ› se tradice proměňují. ObzvláštÄ› ve velkých mÄ›stech, ve kterých už pro krojované průvody není vhodný prostor. Ale znalost pletení pomlázky se dodnes pÅ™edává z generace na generaci. Už malí chlapci si dokážou uplést karabáÄ  ze tří prutů. A s vÄ›kem dosahují mistrovských Å¡estnácti prutových. Zvyk barvení vajec se rovněž zachoval. Jenom způsob jejich zdobení se Äasem promÄ›nil. DÄ›vÄata Äasto využívají moderní výtvarné techniky. Maminky mají pro koledníky napeÄeno velikonoÄní cukroví a ti dospÄ›lí urÄitÄ› nepohrdnou Å¡tamprli nÄ›Äeho ostÅ™ejšího.

Chcete, aby vaše prádlo po vyprání vonělo a to delší dobu? Ujistěte se, že děláte všechno správně!


Kdo by nechtěl mít perfektně vyprané prádlo, které ještě navíc překrásně voní. Máte pocit, že ale vaše prádlo moc nevoní? Možná něco děláte špatně. 

Chcete, aby vaše prádlo po vyprání vonělo a to delší dobu? Ujistěte se, že děláte všechno správně! 

Také se vám zdá, že kupujete kvalitní prací prášek, dobrou aviváž, která nádhernÄ› voní, ale i tak jakmile prádlo vysušíte a dáte do skřínÄ›, vůnÄ› se z nÄ›j vytratí? Chcete mít skvÄ›le vyprané ale zároveň i voňavé obleÄení? Možná si jen myslíte, že dÄ›láte vÅ¡echno správnÄ›, ale není tomu tak. Nezáleží totiž jen na tom, jaký prací prášek koupíte, nesejde ani na aviváži. Problém totiž může být úplnÄ› nÄ›kde jinde, tÅ™eba ve vaší praÄce nebo ve způsobu suÅ¡ení a ukládání prádla. 

kolíÄky na prádlo

Jak Äasto Äistíte praÄku? 

Prádlo nikdy nebude dokonale vonÄ›t, když jej budete prát v zaneřádÄ›né praÄce, to totiž ani nejlepší aviváž nenapraví. Proto dbejte na to, aby vaÅ¡e praÄka byla opravdu Äistá. Jednou za dva až tÅ™i mÄ›síce byste pravidelnÄ› mÄ›li praÄku Äistit, do prázdného bubnu praÄky můžete nalít litr octa nebo nasypat jeden celý hrnek kyseliny citronové a prací program pak pustit na delší program na Å¡edesát stupňů. Pokud nechcete použít ocet ani kyselinu citronovou, můžete si ÄistiÄ praÄek koupit v drogerii v tekuté formÄ›. Postup ÄiÅ¡tÄ›ní je ale obvykle stejný. Jde o to praÄku pustit naprázdno na delší cyklus, praÄka se tak krásnÄ› zevnitÅ™ proÄistí. ÄŒas od Äasu také vyÄistÄ›te nádobku na prací prášek a aviváž a nezapomeňte ani na tÄ›snÄ›ní praÄky. Pokud je praÄka Äistá, bude i lépe prát a prádlo by mÄ›lo lépe vonÄ›t. 

sušení prádla

Pozor na množství prádla i proces sušení 

Snažíte se vždycky naplnit praÄku a tím si myslíte, že Å¡etříte? Jen pozor na to, aby praÄka nebyla pÅ™eplnÄ›ná až příliÅ¡. UrÄitÄ› je výhodné prát prádla co nejvíce najednou, ale buben praÄky nesmí být nacpaný až povrch. Myslete na to, že aby se prádlo mohlo dokonale vyprat a také navonÄ›t, je nutné, aby mezi jednotlivými kousky byl prostor bÄ›hem praní a prášek i aviváž se tak dostali úplnÄ› vÅ¡ude. 

Záležet si dejte i na suÅ¡ení prádla. Pokud to jde, je nejlepší suÅ¡it prádlo venku, pokud máte sušák doma, v místnosti, kde prádlo sušíte, alespoň pravidelnÄ› vÄ›trejte, aby prádlo nezatuchlo. Do suÅ¡iÄky na prádlo pak můžete pÅ™idávat voňavé papírky. I do samotného bubnu praÄky můžete kromÄ› aviváže pÅ™idat nÄ›kolik kapek esenciálního oleje, který prádlo jeÅ¡tÄ› více navoní. VůnÄ› pak můžete používat i pÅ™i ukládání prádla ve skříni. PostaÄí, když do skřínÄ› povÄ›síte vonné pytlíÄky, do malého pytlíÄku můžete nasypat i obyÄejný prací prášek. 

Elektronické šipky


Hry normálnÄ› patří k lidskému životu. Každý ÄlovÄ›k si chce pÅ™eci nÄ›kdy hrát a já si myslím, že bych nenaÅ¡la žádného ÄlovÄ›ka, který by mi Å™ekl, že je výjimka. Že si nechce hrát vůbec žádné hry. Například já s babiÄkou, tak my máme rády oblíbené hry a jsou to například hry hlavní karetní a nebo také deskové. Vzpomínám si, jak mÄ› babiÄka asi v deseti letech nauÄila hrát karty. Byly to karty žolíky a potom také prší. A dokonce můj otec mÄ› ve dvanácti letech nauÄil mariáš.

Šipky mě moc baví.

Víte vůbec, jak se hraje mariáš nebo kanasta? Řeknu vám, že je to opravdu hodnÄ› perfektní hra. Dříve se to také hrálo tak, že tÅ™eba pánové v hospodÄ› si sedli ke stolu, dali si pivo nebo kávu a potom hráli o peníze. Já jsem ale takový typ ÄlovÄ›ka, který rozhodnÄ› nehraje karty o peníze. Navíc jsem si stejnÄ› v poslední dobÄ› s kamarádkama oblíbila elektrické Å¡ipky. Řeknu vám, že to je opravdu veliká zábava. ZkouÅ¡ela jsem elektrické Å¡ipky asi tÅ™ikrát nebo ÄtyÅ™ikrát a musím uznat, že je to velice zábavná hra. Tato hra vás opravdu chytne.

I mé děti hrají šipky.

No a pokud vás to bude bavit, tak také potom můžete dÄ›lat nÄ›jaké soukromé turnaje o nÄ›jaké veliké ceny, ale můžete klidnÄ› nÄ›kde v papírnictví koupit diplomy a tak podobnÄ›. Abyste tÅ™eba nÄ›komu udÄ›lali radost, když budou hrát Å¡ipky dÄ›ti. Myslím si, že když budete hrát Å¡ipky, tak vlastnÄ› se nÄ›jak odreagujete a budete myslet na nÄ›jaké lepší myÅ¡lenky. Nebudete ve stresu, protože pÅ™i každé hÅ™e, pÅ™i každé zábavÄ› se vám vyplavuje hormon Å¡tÄ›stí a neboli oxytocin, a to způsobuje, že jste veselí a Äilí a že nemyslíte na nic Å¡patného a na nic smutného. Podle mého názoru každý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje nÄ›kdy vypnout a odreagovat se. A myslím si, že právÄ› hry a nebo nÄ›jaká jiná zábava budou pro to opravdu to nejlepší, co může být. Hry nejsou jenom pro dÄ›ti. Když zkuste se nÄ›koho zeptat, jestli není hravý. Myslím si, že nikdo vám neodpoví kladnÄ›. 

Možnost pro každého


Každý má jiné pÅ™edstavy, každý má jiné možnosti. I vy chcete mít doma krásné podlahy, ale nevíte, na koho byste se mÄ›li obrátit, aby vÅ¡e vypadalo skuteÄnÄ› dobÅ™e a aby byla práce excelentnÄ› odvedená? ChtÄ›lo by to nÄ›jakého odborníka, ale jakého a kde ho sehnat? Můžete se dohodnout s námi, protože my vám můžeme vytvoÅ™it skvÄ›lé domácí prostÅ™edí a pohodlí díky kráse vinylové podlahy. Vy si jen vyberete, který vzorek a barva by se vám líbily a my se postaráme o ten zbytek. Materiál si k vám dovezeme a postaráme se o rychlou montáž podlahy, abyste mohli doma co nejrychleji opÄ›t normálnÄ› fungovat.

Sluší bytu i domu

Nezáleží na tom, jestli máte byt Äi malý nebo velký domek, jestli chcete podlahy na chalupu Äi chatu. O montáž se postaráme naprosto kdekoliv a vzhled tÄ›chto podlah zapadne do každého prostÅ™edí. Nabízíme vám totiž unikátní podlahy, které jsou vhodné pro vÅ¡echny prostory, jsou pohodlné, jsou odolné proti nárazu a odÅ™ení a jejich úklid je nejen snadný, ale také velice rychlý. NaÄ se tedy jeÅ¡tÄ› rozmýšlet, staÄí si prohlédnout náš Å¡iroký sortiment, vybrat si a vÅ¡e půjde jak po másle!

Nezařazené

Hry pro děti


Hrajete různé hry? Já pÅ™edpokládám, že když jste byly malé dÄ›ti, tak samozÅ™ejmÄ› jste nÄ›které hry hrály, protože každé dítÄ› je moc rádo hraje hry a osobnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit, že by nÄ›které dítÄ› vůbec nemÄ›lo rádo žádné hry. Podle mého názoru, když dítÄ› hraje různé hry, tak vlastnÄ› se tím také uÄí a vlastnÄ› je to takový druh socializace. A také podle mého názoru je nejvhodnÄ›jší, když tÅ™eba dÄ›ti jsou ve Å¡kolce, aby byly mezi svými vrstevníky. Tohle je ÄistÄ› můj názor, ale samozÅ™ejmÄ›, že mnoho lidí na to může mít také úplnÄ› odliÅ¡ný názor. A podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když tÅ™eba také svým dÄ›tem pÅ™edstavíte nÄ›které hry, které jste hráli vy, když jste byli malí, jako například skákání panáka nebo skákání pÅ™es gumu. My jako dÄ›ti jsme také hrály samozÅ™ejmÄ› videohry. Videohry byly opravdu perfektní, lepší hru jsem v dÄ›tství neznala.

Videohry byly populární.

My jsme vyrůstali v tÄ›ch devadesátých letech. Devadesátky byly opravdu perfektní a nedokáži si pÅ™edstavit, že bych tÅ™eba tyto devadesátky vůbec nezažila. DÄ›kuji bohu, že jsem díky devadesátkám zažila opravdu spoustu kvalitních her a také volného Äasu.

Znáte rubikovu kostku?

A s dÄ›tmi jsme si na ulici hrály takové hry, které vy si dneÅ¡ní mládež ani neumí vůbec pÅ™edstavit. Byla to opravdu veliká zábava. Myslím si, že kdyby lidé také vÄ›dÄ›li, že tÅ™eba v dneÅ¡ní dobÄ› budou populární spíše poÄítaÄe, notebooky a tablety, tak by asi tyto notebooky tak rychle nevyrábÄ›ly, protože si myslím, že dneÅ¡ní dÄ›ti vůbec nehrají klasické hry, jako například hry venku na honÄ›nou nebo na babu a nebo domácí deskové hry, jako je pexeso nebo dáma Äi ÄlovÄ›Äe nezlob se. SamozÅ™ejmÄ›, že podle mého názoru je tohle úplnÄ› veliká Å¡koda. Já jako maminka podporuji právÄ› klasické hry. A jakým hrám dáváte pÅ™ednost vy? V poslední dobÄ› jsou velice populární spíše takové sportovní hry. Tohle mi nevadí a pÅ™ijde mi to také jako skvÄ›lá náhrada takových her, které jsou elektronické, jako jsou poÄítaÄe a podobnÄ›. 

Profesionální čištění koberců ve vysoké kvalitě


S ÄiÅ¡tÄ›ním koberců praha budete spokojeni, neboÅ¥ se jedná o službu, která je vykonávána na vysoké profesionální úrovni a ve vysoké kvalitÄ›. Takový servis je ztÄ›lesnÄ›ním toho, jak mají skuteÄnÄ› kvalitní služby vypadat. Na perfektním zvládnutí zadaného úkolu se velkou mÄ›rou podílí i Å¡piÄková technika znaÄky Kärcher. Rovněž použitá chemie si ví rady s každou neÄistotou i skvrnami nejrůznÄ›jšího původu. Jsou to velmi úÄinné Äisticí prostÅ™edky, které jsou navíc Å¡etrné jak ke kobercům samotným, tak i k přírodÄ›.

Strojové ÄiÅ¡tÄ›ní koberců pomocí zdravotnÄ› nezávadných prostÅ™edků

Pokud hledáte nÄ›koho, kdo oživí vzhled vaÅ¡eho už ponÄ›kud oÅ¡umÄ›lého koberce, tak s ÄiÅ¡tÄ›ním koberců praha svoje pÅ™edstavy stoprocentnÄ› zrealizujete. Je to nabídka Å¡piÄkových služeb, jejichž snahou je zbavit každou podlahovou krytinu tohoto typu jakkoli staré neÄistoty až do hloubky. Je to strojové ÄiÅ¡tÄ›ní, pÅ™i nÄ›mž je využívána nejmodernÄ›jší technika znaÄky Kärcher. StejnÄ› kvalitní jsou i Äisticí prostÅ™edky. Jsou naprosto úÄinné a souÄasnÄ› naprosto zdravotnÄ› nezávadné. Mokrou cestou bude váš koberec vonÄ›t novotou a bude tak i vypadat.

Nezařazené

Ten dělá to a ten zas tohle – tak by to mělo být


Je Å¡koda, že na deratizátory si lidé vÄ›tÅ¡inou vzpomenou až tehdy, když už ztratili spoustu Äasu a vyhodili spoustu penÄ›z nerovným bojem, do kterého se pustili se Å¡kůdci, kteří si oblíbili jejich dům, chatu, chalupu, provozovnu Äi jinou nemovitost. Takže vážení, pro vÅ¡echny z vás, kteří svádíte nerovný boj s mravenci, Å¡tÄ›nicemi, vosami, srÅ¡ni, Å¡váby, blechami, moly, rybenkami, roztoÄi, myÅ¡mi, potkany nebo krysami, zapomeňte na “udÄ›lej si sám†a obraÅ¥te se na nás příštÄ› rovnou! Hubení Å¡kůdců – dezinsekce a deratizace – totiž patří do rukou odborníků.

Chraňte své zdraví

Dezinfekce znamená hubení hmyzu, deratizace hubení myší, krys a potkanů. AÅ¥ už proti vám stojí jakýkoliv nepřítel z hmyzí říše nebo z říše hlodavců, jsme tu my, spoleÄnost DeraProfi, která je pÅ™ipravena okamžitÄ› zasáhnout. UrÄitÄ› nemusíme zdůrazňovat, že jsme na vaší stranÄ›, že jsme profíci každým coulem a že je na nás stoprocentní spolehnutí. OstatnÄ› staÄí se mrknout na naÅ¡e internetové stránky a pÅ™eÄíst si reference. MÄ›jte na pamÄ›ti, že mnozí Å¡kůdci mohou pÅ™enášet velmi nebezpeÄná infekÄní onemocnÄ›ní.

Nezařazené

Použití extrudovaného polystyrenuXPS (extrudovaný polysytyren) má Å™adu výhod oproti klasickému EPS a proto má mnohem Å¡irší zábÄ›r použití na stavbách, i když jeho cena je právÄ› díky jeho vlastnostem vyšší. 1) má dokonalé izolaÄní vlastnosti, 2) působí proti vlhkosti – zabraňuje vzniku plísní a hub, 3) je superpevný – vydrží v tÄ›ch nejvíce zatěžovaných místech, 4) velice snadno se s ním manipuluje, dá se lehce pÅ™ipevnit na stÄ›nu, 5) deska se dá zrecyklovat a znovu použít na jiný výrobek, 6) pokud se pÅ™idá brom, tak se jedná o samouhasitelný produkt, které odolává ohni. Ceny extrudovaného polystyrenu se pohybují od 1m2 za 60 KÄ. Jeho kolega s normálními vlastnosti zaÄíná na 16 KÄ, takže cena je dost vysoká v porovnání.

Nezařazené

Jak hry rozvíjí vědomí i u dospělého

Hry jsou neodmyslitelnou součástí našeho dětství, a ne náhodou. Aniž si to uvědomujeme, mají za úkol připravit nás na budoucnost, na život coby dospělého člena společnosti, a to nejen po fyzické stránce, ale také po psychické. Avšak nejsou to jen děti, které si rády hrají. I dospělí mají své hry, kterým se věnují, pokud mají čas.

 

hraní her bystří mozek

 

Zde se však můžeme ptát, jestli mají i u nich stejný efekt, jako u dětí. Asi bychom například nemohli říci, že nás připravují na dospělý život – koneckonců už dospělí jsme. Existuje tedy vůbec nějaký benefit toho, že si hrajeme i jako dospělí?

 

Ve skutečnosti existuje, a to hned několik. V první řadě je to způsob aktivního odpočinku, kdy můžeme relaxovat a na chvíli se oprostit od našich starostí a trápení. A to je velmi důležité pro naši psychickou pohodu. Bez toho bychom velmi brzy vyhořeli, nebo měli jiné psychické či fyzické problémy. I jen z tohoto důvodu jsou pro nás tedy hry důležité.

 

pohybové hry pomáhají ke štíhlé postavě

 

Avšak není to rozhodně jediné, v čem nám pomáhají. I dospělí se totiž mohou učit novým věcem, a právě hraní nám v tom pomáhá. Bystříme si tím například mozek, který díky tomu zůstane svěží až do vysokého věku. I to je důvod, proč existují i staří lidé, kteří například bez problémů luští křížovky či ovládají moderní technologie.

 

Ani tělesnou stránku bychom neměli podceňovat, a to především v dnešní době, kdy jsou v módě sedavá zaměstnání. Díky němu jej totiž máme nedostatek, a právě hry, jako například na honěnou, nebo nějaký sport, to mohou kompenzovat. Působí tak jako prevence proti obezitě, a prospívají tak našemu zdraví.

 

Není tedy pochyb, že i jako dospělí bychom neměli na hry zanevřít. Jistě, jsou primárně určeny dětem, avšak to neznamená, že bychom jich nemohli využít i my. Koneckonců nikomu tím neublížíme a pozitivní důsledky jsou jasné. Byla by tedy velká škoda jich nevyužít.

Muži v kuchyni

Pro většinu mužů je vaření španělskou vesnicí. Hrdě o sobě prohlašují, že si tak nanejvýš dokážou uvařit čaj. Najdou se však tací, kterým se vaření stane nejen koníčkem, ale mnohým celoživotním zaměstnáním. Ve kterém se snaží, jak jinak, dosáhnout co nejlepších výsledků. Jejich největší výhodou je kreativita, s jakou k vaření přistupují. A vnášejí do tohoto oboru hodně nových chutí a vůní. Navíc mezi sebou rádi soutěží. Což je vede k neustálému zdokonalování a vytváření originálních jídelníčků. Se kterými vyjíždějí na soutěže, pořádané po celém světě. Úspěšných šéfkuchařů, kteří si z nich vozí ocenění, máme v současné době i v naší zemi několik.

Mužská specialita

Velkou popularitu mužského vaření se podařilo rozvinout snad nejznámějšímu českému kuchaři – Zdeňku Pohlreichovi. Který kromě toho, že vlastní svoji restauraci, ve které mohou návštěvníci jeho speciality ochutnat, na televizních obrazovkách ve svých pořadech přitáhl pozornost k tomuto ušlechtilému koníčku mnoho mužů. A ze světa si přivezl mnohá ocenění. Jeho pokračovatelem, který se rovněž objevuje často v televizních kuchařských show, je Marek Škoda. Přestože svoji restauraci nevlastní, vyšly mu už dvě kuchařské knihy. Ve kterých se se čtenáři dělí o své recepty. Přestože není kuchařem vyučen, v mnohém je pro ně inspirací a zdrojem dobrých nápadů.

Italská specialita

Ital Emanuele Ridi se objevil v naší republice před dvaceti pěti lety. Během kterých si vybudoval kuchařskou kariéru, se kterou naše jídelníčky obohatil italskými specialitami. Které v té době znalo jenom pár gurmánů. Jeho zásluhou se dokonce televizní štáby vypravily do jeho rodiště. Kde přímo z originálních surovin předvedl, co všechno se dá z těstovin, sýrů, mořských plodů, rajčat, paprik a dobrého koření vytvořit. Jemu dneska můžeme poděkovat za osvěžení letního menu. Rychlého a chutného. Rovněž britský šéfkuchař Gordon Ramsey, majitel několika restaurací, které získaly už 16 michelinských hvězd, inspiroval natáčení pořadu Ano šéfe. Čímž se rovněž zasloužil o rozvoj tohoto kulinářského oboru u nás.