Přeprava ovocných šťáv na trh není snadná


Přeprava ovocných šťáv do obchodní sítě či k dalšímu zpracování vyžaduje odlišný přístup v porovnání s výrobky běžného spotřebního zboží. Jedná se o potraviny, které podléhají zkáze ve velmi krátkém časovém období, a vstupuje tu do hry řada faktorů, které je zapotřebí zajistit:

Teplota skladování – někdy stačí sklouznout ze správné teploty o několik stupňů Celsia a můžete kompletní dodávku potravin zlikvidovat a přijít o desítky tisíc korun. Nejsou to zkrátka ocelové hřebíčky nebo skleněné korálky, které můžete odesílat v balíku jak v mrazivém počasí, tak i v letních vedrech.

sklizeň pomerančů

Konzervace – některým potravinám, například džusům, postačí pasterizace, jiné vyžadují nasazení určitých konzervačních látek, jako je například sorban draselný. V tomto směru výrobci nesmí pochybit, protože příliš vysoké hodnoty konzervantů potraviny znehodnotí, a příliš nízké stejně tak.

jablka a hrušky

Kvalitní obalový materiál – do čeho zabalit ovocné šťávy, kečupy, protlaky, pyré, pasírované plody nebo džemy? Možností je celá řada, ovšem nesmíme také zapomínat na přepravu těchto surovin k dalšímu zpracování ve velkokapacitních zásobnících, a tam se uplatní například plastový skládací skladovací kontejner. Skladové IBC kontejnery zaujímají objem jednoho hektolitru a lze je při přepravě pokládat na sebe do několika pater. Každý z nich unese přepravní hmotnost až pět tun, tím pádem je transport tohoto zboží ekonomický, s maximálním využitím přepravního prostoru.

Zásobníky pro přepravu ovocných nápojů a koncentrovaných šťáv či polotovarů jsou velmi pevné a spolehlivé, snadno se čistí a dezinfikují a přeprava surovin probíhá s vnitřní plastovou vložkou ve formě speciální zdravotně nezávadné výměnné fólie. Tím je zajištěno vše potřebné i pro přepravu na velmi dlouhé vzdálenosti v chladicích a mrazicích boxech, na nákladních automobilech nebo na lodích.

Do ceny betonového plotu zahrnujte i montáž

Viděli jste někdy montáž betonového plotu naživo? Nemáme tím na mysli pouze videoreportáž nebo fotky zveřejněné na Internetu, odtud lze totiž velmi snadno „vystříhat“ ty momenty, které nejsou zrovna populární, a s nimiž se nezdá výstavba tak jednoduchá. Stavět oplocení z betonových dílců je poměrně náročný úkol, který dá zabrat i zkušeným profesionálům. Které pasáže nejsou tak populární, že se neobjevují na videích?

kamenná zídka

Hloubení základů pro sloupky – vyhloubit otvory pro sloupky do hloubky necelého metru je jednoduchý úkol pro kulturistu, který se chopí krumpáče a rýče v rámci tréninku, a má navíc štěstí na běžnou zemědělskou ornici. Jenže co když nejste na tuto práci zvyklí, pravidelně neposilujete a k tomu všemu, jako „na potvoru“, narazíte v zemi na balvany a stavební sutiny, proložené starým pletivem? Taková práce je spíše řehole a je to náročný úkol i pro profesionální kopáče. A potřebujete-li vykopat otvory pro šedesát sloupků, nikoli pouze pro čtyři nebo šest, pak je to pro jednotlivce dřina na čtrnáct dnů.

cihlová zeď

Zvedání desek – zkoušeli jste ve dvou lidech uzvednout jednu plochou desku pro betonový plot? Je to docela fuška, protože desky váží zhruba sedmdesát kilo, a zvednout je do výšky již vyžaduje značnou sílu a také odvahu. Co kdyby vám deska spadla na nohu? Potřebujete-li postavit plůtek o délce čtyř metrů, s nímž pouze zahradíte část pozemku, ve dvou lidech to zvládnete během víkendu, ale oplocení celé parcely vás může odrovnat. Je prakticky nemožné stavět delší ploty bez mechanizace, musíte se tu spolehnout na hever, kladkostroj nebo jeřáb, ostatně profesionálové to ani jinak neprovádí.

Chystáte-li se tedy k výstavbě oplocení většího rozsahu, zahrňte do ceny betonového plotu montazmpc.cz i jeho montáž. Neriskujte zbytečnou újmu na zdraví nebo poškození materiálu, například při pádu desek na zem.

Hry pro děti


Hrajete různé hry? Já pÅ™edpokládám, že když jste byly malé dÄ›ti, tak samozÅ™ejmÄ› jste nÄ›které hry hrály, protože každé dítÄ› je moc rádo hraje hry a osobnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit, že by nÄ›které dítÄ› vůbec nemÄ›lo rádo žádné hry. Podle mého názoru, když dítÄ› hraje různé hry, tak vlastnÄ› se tím také uÄí a vlastnÄ› je to takový druh socializace. A také podle mého názoru je nejvhodnÄ›jší, když tÅ™eba dÄ›ti jsou ve Å¡kolce, aby byly mezi svými vrstevníky. Tohle je ÄistÄ› můj názor, ale samozÅ™ejmÄ›, že mnoho lidí na to může mít také úplnÄ› odliÅ¡ný názor. A podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když tÅ™eba také svým dÄ›tem pÅ™edstavíte nÄ›které hry, které jste hráli vy, když jste byli malí, jako například skákání panáka nebo skákání pÅ™es gumu. My jako dÄ›ti jsme také hrály samozÅ™ejmÄ› videohry. Videohry byly opravdu perfektní, lepší hru jsem v dÄ›tství neznala.

Videohry byly populární.

My jsme vyrůstali v tÄ›ch devadesátých letech. Devadesátky byly opravdu perfektní a nedokáži si pÅ™edstavit, že bych tÅ™eba tyto devadesátky vůbec nezažila. DÄ›kuji bohu, že jsem díky devadesátkám zažila opravdu spoustu kvalitních her a také volného Äasu.

Znáte rubikovu kostku?

A s dÄ›tmi jsme si na ulici hrály takové hry, které vy si dneÅ¡ní mládež ani neumí vůbec pÅ™edstavit. Byla to opravdu veliká zábava. Myslím si, že kdyby lidé také vÄ›dÄ›li, že tÅ™eba v dneÅ¡ní dobÄ› budou populární spíše poÄítaÄe, notebooky a tablety, tak by asi tyto notebooky tak rychle nevyrábÄ›ly, protože si myslím, že dneÅ¡ní dÄ›ti vůbec nehrají klasické hry, jako například hry venku na honÄ›nou nebo na babu a nebo domácí deskové hry, jako je pexeso nebo dáma Äi ÄlovÄ›Äe nezlob se. SamozÅ™ejmÄ›, že podle mého názoru je tohle úplnÄ› veliká Å¡koda. Já jako maminka podporuji právÄ› klasické hry. A jakým hrám dáváte pÅ™ednost vy? V poslední dobÄ› jsou velice populární spíše takové sportovní hry. Tohle mi nevadí a pÅ™ijde mi to také jako skvÄ›lá náhrada takových her, které jsou elektronické, jako jsou poÄítaÄe a podobnÄ›. 

Ten dělá to a ten zas tohle – tak by to mělo být


Je Å¡koda, že na deratizátory si lidé vÄ›tÅ¡inou vzpomenou až tehdy, když už ztratili spoustu Äasu a vyhodili spoustu penÄ›z nerovným bojem, do kterého se pustili se Å¡kůdci, kteří si oblíbili jejich dům, chatu, chalupu, provozovnu Äi jinou nemovitost. Takže vážení, pro vÅ¡echny z vás, kteří svádíte nerovný boj s mravenci, Å¡tÄ›nicemi, vosami, srÅ¡ni, Å¡váby, blechami, moly, rybenkami, roztoÄi, myÅ¡mi, potkany nebo krysami, zapomeňte na “udÄ›lej si sám†a obraÅ¥te se na nás příštÄ› rovnou! Hubení Å¡kůdců – dezinsekce a deratizace – totiž patří do rukou odborníků.

Chraňte své zdraví

Dezinfekce znamená hubení hmyzu, deratizace hubení myší, krys a potkanů. AÅ¥ už proti vám stojí jakýkoliv nepřítel z hmyzí říše nebo z říše hlodavců, jsme tu my, spoleÄnost DeraProfi, která je pÅ™ipravena okamžitÄ› zasáhnout. UrÄitÄ› nemusíme zdůrazňovat, že jsme na vaší stranÄ›, že jsme profíci každým coulem a že je na nás stoprocentní spolehnutí. OstatnÄ› staÄí se mrknout na naÅ¡e internetové stránky a pÅ™eÄíst si reference. MÄ›jte na pamÄ›ti, že mnozí Å¡kůdci mohou pÅ™enášet velmi nebezpeÄná infekÄní onemocnÄ›ní.

Nezařazené

Použití extrudovaného polystyrenuXPS (extrudovaný polysytyren) má Å™adu výhod oproti klasickému EPS a proto má mnohem Å¡irší zábÄ›r použití na stavbách, i když jeho cena je právÄ› díky jeho vlastnostem vyšší. 1) má dokonalé izolaÄní vlastnosti, 2) působí proti vlhkosti – zabraňuje vzniku plísní a hub, 3) je superpevný – vydrží v tÄ›ch nejvíce zatěžovaných místech, 4) velice snadno se s ním manipuluje, dá se lehce pÅ™ipevnit na stÄ›nu, 5) deska se dá zrecyklovat a znovu použít na jiný výrobek, 6) pokud se pÅ™idá brom, tak se jedná o samouhasitelný produkt, které odolává ohni. Ceny extrudovaného polystyrenu se pohybují od 1m2 za 60 KÄ. Jeho kolega s normálními vlastnosti zaÄíná na 16 KÄ, takže cena je dost vysoká v porovnání.

Nezařazené

Jak hry rozvíjí vědomí i u dospělého

Hry jsou neodmyslitelnou součástí našeho dětství, a ne náhodou. Aniž si to uvědomujeme, mají za úkol připravit nás na budoucnost, na život coby dospělého člena společnosti, a to nejen po fyzické stránce, ale také po psychické. Avšak nejsou to jen děti, které si rády hrají. I dospělí mají své hry, kterým se věnují, pokud mají čas.

 

hraní her bystří mozek

 

Zde se však můžeme ptát, jestli mají i u nich stejný efekt, jako u dětí. Asi bychom například nemohli říci, že nás připravují na dospělý život – koneckonců už dospělí jsme. Existuje tedy vůbec nějaký benefit toho, že si hrajeme i jako dospělí?

 

Ve skutečnosti existuje, a to hned několik. V první řadě je to způsob aktivního odpočinku, kdy můžeme relaxovat a na chvíli se oprostit od našich starostí a trápení. A to je velmi důležité pro naši psychickou pohodu. Bez toho bychom velmi brzy vyhořeli, nebo měli jiné psychické či fyzické problémy. I jen z tohoto důvodu jsou pro nás tedy hry důležité.

 

pohybové hry pomáhají ke štíhlé postavě

 

Avšak není to rozhodně jediné, v čem nám pomáhají. I dospělí se totiž mohou učit novým věcem, a právě hraní nám v tom pomáhá. Bystříme si tím například mozek, který díky tomu zůstane svěží až do vysokého věku. I to je důvod, proč existují i staří lidé, kteří například bez problémů luští křížovky či ovládají moderní technologie.

 

Ani tělesnou stránku bychom neměli podceňovat, a to především v dnešní době, kdy jsou v módě sedavá zaměstnání. Díky němu jej totiž máme nedostatek, a právě hry, jako například na honěnou, nebo nějaký sport, to mohou kompenzovat. Působí tak jako prevence proti obezitě, a prospívají tak našemu zdraví.

 

Není tedy pochyb, že i jako dospělí bychom neměli na hry zanevřít. Jistě, jsou primárně určeny dětem, avšak to neznamená, že bychom jich nemohli využít i my. Koneckonců nikomu tím neublížíme a pozitivní důsledky jsou jasné. Byla by tedy velká škoda jich nevyužít.

Muži v kuchyni

Pro většinu mužů je vaření španělskou vesnicí. Hrdě o sobě prohlašují, že si tak nanejvýš dokážou uvařit čaj. Najdou se však tací, kterým se vaření stane nejen koníčkem, ale mnohým celoživotním zaměstnáním. Ve kterém se snaží, jak jinak, dosáhnout co nejlepších výsledků. Jejich největší výhodou je kreativita, s jakou k vaření přistupují. A vnášejí do tohoto oboru hodně nových chutí a vůní. Navíc mezi sebou rádi soutěží. Což je vede k neustálému zdokonalování a vytváření originálních jídelníčků. Se kterými vyjíždějí na soutěže, pořádané po celém světě. Úspěšných šéfkuchařů, kteří si z nich vozí ocenění, máme v současné době i v naší zemi několik.

Mužská specialita

Velkou popularitu mužského vaření se podařilo rozvinout snad nejznámějšímu českému kuchaři – Zdeňku Pohlreichovi. Který kromě toho, že vlastní svoji restauraci, ve které mohou návštěvníci jeho speciality ochutnat, na televizních obrazovkách ve svých pořadech přitáhl pozornost k tomuto ušlechtilému koníčku mnoho mužů. A ze světa si přivezl mnohá ocenění. Jeho pokračovatelem, který se rovněž objevuje často v televizních kuchařských show, je Marek Škoda. Přestože svoji restauraci nevlastní, vyšly mu už dvě kuchařské knihy. Ve kterých se se čtenáři dělí o své recepty. Přestože není kuchařem vyučen, v mnohém je pro ně inspirací a zdrojem dobrých nápadů.

Italská specialita

Ital Emanuele Ridi se objevil v naší republice před dvaceti pěti lety. Během kterých si vybudoval kuchařskou kariéru, se kterou naše jídelníčky obohatil italskými specialitami. Které v té době znalo jenom pár gurmánů. Jeho zásluhou se dokonce televizní štáby vypravily do jeho rodiště. Kde přímo z originálních surovin předvedl, co všechno se dá z těstovin, sýrů, mořských plodů, rajčat, paprik a dobrého koření vytvořit. Jemu dneska můžeme poděkovat za osvěžení letního menu. Rychlého a chutného. Rovněž britský šéfkuchař Gordon Ramsey, majitel několika restaurací, které získaly už 16 michelinských hvězd, inspiroval natáčení pořadu Ano šéfe. Čímž se rovněž zasloužil o rozvoj tohoto kulinářského oboru u nás. 

Jak finančně balancovat náš životní styl


Za nejvÄ›tší pÅ™ekážku naÅ¡emu vysnÄ›nému životnímu stylu lze bezesporu považovat peníze. Ty jsou hnacím motorem dneÅ¡ního svÄ›ta, pÅ™iÄemž jen málokdo jich má dostatek. A vÄ›tÅ¡inou rozhodnÄ› nestaÄí k tomu, abychom žili tak, jak chceme.

 

spoření na vysněný životní styl

 

Proto je nutné náš vysněný životní styl balancovat s naším příjmem tak, aby obojí bylo pokud možno v rovnováze. Jistě, bude nutné dělat kompromisy, avšak pokud nám do klína nespadnou miliony, pak nám nic jiného nezbude. Ovšem najít tuto rovnováhu není zrovna jednoduché.

 

V první Å™adÄ› bychom si mÄ›li říci, kolik budeme potÅ™ebovat na naÅ¡e pravidelné mÄ›síÄní výdaje, jako jsou energie, nájem, jídlo a další poplatky. Z toho, co nám zbude, bychom mÄ›li Äást uschovat jako rezervu pro horší Äasy. VÅ¡eobecnÄ› se doporuÄuje mít „železnou zásobu“ penÄ›z v hodnotÄ› tří mÄ›síÄních platů, avÅ¡ak v souÄasné ekonomické situaci rozhodnÄ› neuÅ¡kodí, pokud jich budeme mít víc.

 

vysněný dům u moře

 

Z toho zbytku následnÄ› můžeme financovat své záliby a koníÄky, ovÅ¡em ideálnÄ› tak, abychom profitovali. Mnoho lidí se snaží tyto „pÅ™ebytky“ investovat, avÅ¡ak to není cesta pro každého. RozhodnÄ› bychom vÅ¡ak nemÄ›li ukládat naprosto vÅ¡e. Abychom si udrželi zdravou mysl, je potÅ™eba si Äas od Äasu udÄ›lali nÄ›jakou radost, případnÄ› abychom si užívali svého koníÄka.

 

SamozÅ™ejmÄ›, situace je mnohem těžší, pokud žijete od výplaty k výplatÄ›. V takovém případÄ› by vÅ¡ak bylo dobré, abyste se pokusili svou finanÄní situaci zlepÅ¡it nalezením jiného zamÄ›stnání, nebo nalezením další práce, byÅ¥ na ÄásteÄný úvazek.

 

To se ovÅ¡em snadno Å™ekne, avÅ¡ak hůře udÄ›lá. Pravdou vÅ¡ak je, že pokud se chcete svému vysnÄ›nému životu alespoň trochu pÅ™iblížit, nic jiného vám nezbývá. Ano, lze si vzít půjÄku, avÅ¡ak to je jen velmi krátkodobé Å™eÅ¡ení, které nakonec vede ke zhorÅ¡ení vaší situace. A to je v podstatÄ› cesta do pasti, ze které se uniká jen snadno. Proto bychom se jí mÄ›li vyvarovat.

Role mužů se mění

V minulosti se muži odlišovali od žen především svou silou, na kterou se spoléhali. Odmyslíme-li si tedy samozřejmě jisté tělesné znaky, které odlišují muže od žen od počátků dějin lidstva dodnes. Bylo jasné, že muž je lovec a bojovník. A pokud tímto nebyl, byl divný a obvykle před sebou neměl dobré vyhlídky do budoucna.

Pak bylo přežívání ze dne na den uprostřed divoké přírody nahrazeno prací. A i definice mužů se tím pozměnila. Válečníky sice nejednou zůstali, ale co se obživy týká, stali se z oněch dávných lovců zaměstnanci a podnikatelé. A kdo dokázal uživit rodinu, byl muž.  Kdo to nedokázal, nebyl až tak docela plnohodnotným člověkem.

sedící muž

A nakonec se role mužů a žen ve společnosti natolik sblížily, že už se jenom těžko dala říci definice mužů, která by seděla opravdu jenom na muže. Ze žen se staly mnohdy třeba vojačky, jeřábnice, řidičky, havířky, prostě muži bez pindíka. A z mužů?

Podívejte se na dnešní muže. Vykonávají klidně i spoustu tradičně mužských úkolů, možná se někdy i tváří jako pánové tvorstva, ale také hlídají a vychovávají děti, myjí nádobí, uklízejí, perou, vaří, žehlí, chodí na nákupy, podle čehož se dříve poznaly ženy. Takže se na nich emancipace nesporně podepsala.

muž a svaly

A vývoj pokračuje dál. Takže není vyloučené, že jednoho dne budou muži spíše tradičními ženami než muži. A naopak. Protože kolik mužů nosí třeba náušnice a kolik žen pro změnu definitivně skoncovalo s podprsenkou! Kolik mužů už nedá bez aspoň nějaké kosmetiky ani ránu, zatímco kolik žen vysedává po hospodách u piva! Kolik mužů fušuje do řemesla striptérkám a prostitutkám! A kolik z mužů už se bojí bouchnout doma pěstí do stolu v obavě, aby pak nebouchla pěstí i žena, to ale do nich!

Prostě se muži změnili a nadále mění v učiněné bačkory pod pantoflem. A ženy pro změnu mužům vládnou.

A proč by také nevládly, když k tomu mají ideální předpoklady? Stačí se přece poodhalit a zavrtět a rázem utáhnou muže i na pověstné vařené nudli.

Připravte se na inspirující nabídku interiérových dveří


OtoÄné jednokřídlé i dvoukřídlé, ale také posuvné sklenÄ›né dveÅ™e, které lze posunovat podél zdi, nebo skrýt do oblasti stavebního pouzdra můžete zakoupit na adrese certifikovaného distributora, který spolupracuje se znaÄkovým výrobcem produktové Å™ady JAP. Moderní sklenÄ›né dveÅ™ese mohou stát luxusním zpodobnÄ›ním moderního interiéru. ProstÅ™ednictvím grafických motivů, kterými lze sklo atraktivnÄ› vyzdobit, uÄiňte souÄástí VaÅ¡eho domu, bytu Äi kanceláře originální modely, které můžete objednávat za sympatických podmínek.

V souÄasné dobÄ› je v módÄ› grafické sklo

Seznamte se s produktovým katalogem, jehož souÄástí je výzva na výbÄ›r prvku, jímž jsou sklenÄ›né dveÅ™e s grafickými motivy. VylaÄte interiér na dokonale harmonizovanou strunu díky variabilitÄ› nabídky ověřeného prodejce, jehož kamennou prodejnu, ale také virtuální prostor můžete navÅ¡tívit pro uspokojení VaÅ¡ich individuálních přání dle VaÅ¡eho vkusu i konkrétního vybavení interiéru. SvobodnÄ› se rozhodnÄ›te, kterou variantu uÄiníte souÄástí VaÅ¡eho životního prostoru. Na kvalitu a originalitu vzhledu máte právo.

Nezařazené