Co si představit pod pojmem zdravý životní styl.


Když se Å™ekne zdravý životní styl, každý z nás si bude pÅ™edstavovat nÄ›co jiného. A nejspíš to bude to, k Äemu opravdu nemá moc pozitivní vztah. A toto urÄení ho bude jenom dál odrazovat od toho, aby to aspoň z malinkaté Äásti zaÄal dodržovat. A proÄ se vlastnÄ› tolik bojíme zaÄít nÄ›co jinak. A zkusit náš život pÅ™ece jenom nasmÄ›rovat trochu jinou cestou. Možná proto, že je k tomu zapotÅ™ebí úsilí a také odhodlání nÄ›co zmÄ›nit. Protože bohužel vÄ›tÅ¡ina z nás se nauÄila spoléhat na rutinu a jejich životy se odvíjejí stále podle stejného scénáře. A aniž by nám to nÄ›jak výraznÄ› vyhovovalo, nauÄili jsme se v tom žít. A teÄ si to vlastnÄ› ani neuvÄ›domujeme, že pořád žijeme ve stejných kolejích a vlastnÄ› to ani neumíme zmÄ›nit. A nejspíš nás to zaÄne zajímat až tehdy, kdy dojde k opravdovému problému, a to buÄ na fyzické anebo na psychické úrovni. Jen v tom případÄ› uslyšíme na slovo zmÄ›na životního stylu.

mísa plná ovoce

A jaké jsou hlavní znaky zdravého životního stylu? Možná to bude znít jako fráze, ale pokud budeme chtít být opravdu zdraví, budeme muset zaÄít pÅ™emýšlet o tom co jíme a kolik toho jíme. Jen pokud budeme poskytovat naÅ¡emu tÄ›lu zdravé živiny, budeme zdraví i my. A tak se pokusit vyhnout nadmÄ›rné konzumaci uzenin a pÅ™esolených výrobků, a to samé platí i pÅ™i konzumaci vysoké dávky rafinovaného cukru. T o jsou asi ti nejvÄ›tší zabijáci naÅ¡eho zdravého životního stylu. A pokud se podíváme dále na zoubek zdravému životnímu stylu, musíme se zastavit i u kvalitního spánku. Ten je nesmírnÄ› důležitý pro naÅ¡e tÄ›lo a pro naÅ¡e zdraví. A to i pÅ™edevším jedná-li se o to psychické. I vy sami to jistÄ› znáte, že když se Å¡patnÄ› vyspíte, celý den poté nestojí prostÄ› za nic.

zdravý spánek

A pokud máte nároÄné zamÄ›stnání a mnoho povinností, které jistÄ› máte je pro vás velice důležité se nauÄit odpoÄívat. PÅ™ece se nic nestane, když to pro vás neodkladné prostÄ› pÅ™esunete na jiný den. A zkuste, tedy pokud to opravdu dokážete jenom relaxovat a zapomenout na vÅ¡echny starosti, které by vás v tu chvíli mÄ›ly snad obtěžovat. Jste jenom vy a zkuste se soustÅ™edit jenom na přítomný okamžik a na vÄ›ci, které vám zajisté udÄ›lají radost. A to mÄ› pÅ™ivádí k dalšímu bodu, a to je stres. Neznám snad vÄ›tšího zabijáka vaÅ¡eho zdraví, než je ten zmínÄ›ný stres. Zkuste opravdu relaxovat a jemu se co nejvíce vyhnout. A opravdu uvidíte, jak se vám nesmírnÄ› uleví a vy si najednou budete pÅ™ipadat jako na obláÄku, který neustále stoupá i s vámi k nebi. A tak pokud to vÅ¡echno dodržíte stane se to, že pomalu a nenásilnou formou si vybudujete úplnÄ› nové návyky, které vás nakonec pÅ™ivedou na cestu úplnÄ› nového životního stylu. Takže hodnÄ› Å¡tÄ›stí. 

`