Důležitá krása


Co si pÅ™edstavíte, když se Å™ekne slovo krása? Mnoho lidí si tÅ™eba Å™ekne, že si pod krásou pÅ™edstaví nÄ›jakého krásného ÄlovÄ›ka. Tohle sice ano a chápu to, protože já si také myslím, že když se Å™ekne slovo krása, že si každý ÄlovÄ›k pÅ™edstaví nÄ›koho krásného, jenomže kde je definice krásy? Já si myslím, že definice krásy vůbec nikde neexistuje. Podle mého názoru definice kráse vůbec není. Jak si jinak můžete potom uvÄ›domit a nebo pÅ™edstavit, jak by vypadala pro potom dokonalá žena a nebo dokonalý muž a nebo dokonalé dítÄ›? Když to tak vezmu, tak tÅ™eba kontrolovat krasu u dÄ›tí je naprosto nevhodné a pÅ™ijde mi to opravdu Å¡karedé. PÅ™ijde mi to takové divné a hloupé.

Pro někoho krása znamená hodně.

Já chápu, že jsou také dÄ›tské soutěže miss krásy a podle mého názoru tohle je úplná katastrofa a nelíbí se mi to. Já si myslím, že dÄ›ti by si mÄ›ly spíše užívat dÄ›tství a radost a sport a přátelství, než aby soutěžily nÄ›kde mezi krásou a soutěží. Také já jsem dokonce vidÄ›la, že nÄ›kteří rodiÄe své dÄ›ti malují, nebo jim barví vlasy, a to je tÅ™eba dÄ›tem pÄ›t nebo Å¡est let jenom kvůli tomu, aby vyhrály dÄ›tskou soutěž krásy. Já bych osobnÄ› dÄ›tské soutěže krásy úplnÄ› zruÅ¡ila. MnÄ› se tohle nelíbí a Å™ekla jsem si, že kdyby byly dÄ›tské soutěže krásy u nás ve mÄ›stÄ›, že bych tam své dÄ›ti rozhodnÄ› nepÅ™ihlásila. Protože si myslím, že moje pÄ›tileté dÄ›ti mají jeÅ¡tÄ› úplnÄ› Äas na to, aby nosily podpatky, nebo aby se malovaly, nebo aby požívaly rtÄ›nku a barvily si vlasy.

Co si myslíte o kráse?

SamozÅ™ejmÄ›, že také dÄ›tem dÄ›lám tÅ™eba na vláskách krásné vlasové kreace. Mám totiž dvojÄátka holÄiÄky a ty mají rády, když svým hrabu ve vlasech a dÄ›lám jim nÄ›jaké krásné vlasové úÄesy a další vÄ›ci. Myslím si, že je to skvÄ›lé, proto jsem si také Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé si uvÄ›domili, co je to krása a kde je vůbec už hranice mezi krásou a nebo dÄ›tskou hrou. Myslím si, že každý by tohle mÄ›l vÄ›dÄ›t, protože dÄ›ti si chtÄ›jí hrát a bavit se s kamarády, než aby chodili po mole a soutěžili v kráse.

`