Když jsou děti týrané…


Pokud jsou dÄ›ti týrané, rozhodnÄ› to na nich poznáte. Nejsou například tak Å¡Å¥astné, jako dÄ›ti jiné, mají neustále pohmoždÄ›niny na různých Äástech tÄ›la a nechtÄ›jí si kolikrát hrát s jinými dÄ›tmi.

Bohužel je dnes mnoho dÄ›tí, které jsou nebo byly týrané a rozhodnÄ› to není dobÅ™e. To, že dá nÄ›jaký rodiÄ dítÄ›ti jednou za Äas na zadek, protože udÄ›lalo nÄ›co, co dÄ›lat nemÄ›lo, není týrání, ale pokud je dítÄ› bito od rána do veÄera, pak už to týrání je.

Je mnoho dÄ›tí, které mají kvůli nÄ›Äemu takovému velké problémy a to v jejich životÄ›. Kolikrát mají problém si najít i partnera, jelikož mají velký strach. Nikdo se jim urÄitÄ› nemůže divit, protože daný ÄlovÄ›k nikdy nemůže vÄ›dÄ›t, kdy mu nÄ›kdo opÄ›t ublíží.

schované dítě

Rozhodně bychom neměli své děti týrat. Týrat bychom neměli vůbec nikoho a to ani zvířata, jak mají někteří lidé ve zvyku.

Bylo by dobré si uvědomit, že takové chování rozhodně není ideální, protože tím můžete ovlivnit budoucnost jak dětí, tak i zvířat.

Pokud se nÄ›kdy pÅ™ijde na to, že jste týrali své dítÄ›, věřte tomu, že se na vás bude spoleÄnost dívat úplnÄ› jinak, než jak se na vás dívá dnes.

Může se klidnÄ› stát, že pokud dítÄ›ti opravdu ublížíte, budete posláni na nÄ›jakou dobu do vÄ›zení, abyste si uvÄ›domili, Äeho jste se dopustili.

dvÄ› ruce

Opravdu by bylo vhodné uvÄ›domit si, že nikomu se nesmí ubližovat. Může to na dané osobÄ› zanechat opravdu velké následky a může to klidnÄ› dopadnout tak, že dané dítÄ› nebude mít v budoucnu ani svou rodinu a rozhodne se zůstat úplnÄ› samo. Nikdo se tomu nemůže divit, protože je potÅ™eba pÅ™ekonat urÄitý blok, který nezvládnou pÅ™ekonat vÅ¡ichni. Je dost možné, že aby dítÄ› daný blok pÅ™ekonalo, bude potÅ™ebovat pomoc psychologa.

Nezpůsobujte dÄ›tem zbyteÄnÄ› problémy, které se s nimi budou táhnout po zbytek jejich života. Ani vám by nebylo příjemné, pokud by vás nÄ›kdo týral. Týrání je nejlepší se vyhnout.

`