Je 100% hypotéka skutečně výhodná?


Ač se to nezdá, i dnes je hypotéka zdaleka nejčastějším způsobem financování nové nemovitosti, ať už jde o koupi či stavbu. Je tedy pochopitelné, že máme mnoho nejrůznějších druhů. Většina však má tu nevýhodu, že nepokryjí plnou cenu. V naprosté většině případů totiž požadují, aby část ceny uhradil kupující.

Je to pochopitelné, neboť si tím tak zajišťují, že onen člověk má dostatek peněz na splácení. Problém je v tom, že mnoho lidí nemá dostatek financí na to, aby pokrylo byť i jen tuto částku, která dosahuje minimálně deseti tisíců. Přesto si však nechtějí nechat utéct ideální nemovitost, pokud se na trhu objeví.

růst úroků u hypotéky

V takovém případě jim může pomoci 100% hypotéka https://www.americkahypoteka.cz/hypoteka-100/, tedy ta, která pokryje plnou cenu nemovitosti. Tu nabízí některé nebankovní společnosti – banky ji nabízet zkrátka nemohou. Je vhodná právě pro ty, kteří nemají ani zdaleka dostatek peněz, avšak nechtějí si nechat utéct dobrou příležitost.

Ovšem navzdory tomu, že se to na první pohled zdá výhodné, tomu tak nemusí být vždy. I zde totiž najdeme určité háčky, o kterých bychom měli vědět, než o ni zažádáme.

dům není levná záležitost

Tím prvním je fakt, že jsou zde mnohem větší poplatky, ať už se jedná o úroky, penále například z prodlení a mnohé další. V důsledku tedy zaplatíme podstatně vyšší částku, než u běžných typů. Je tedy jasné, že finančně se nám to příliš nevyplatí.

Dále zde máme fakt, že jsou zde i mnohem přísnější postihy. O naši nemovitost můžeme velmi jednoduše přijít a ocitnout se v dluhové spirále, ze které se dostaneme jen s velkými obtížemi. Je to proto, že o tento typ žádají většinou lidé, jejichž finanční situace není až tak dobrá. I ti však touží po vlastním bydlení, a toto je často jediná možnost, jak jej získat.

Zde je tedy rozhodně na místě opatrnost, a jakoukoliv hypotéku zvolit pouze tehdy, pokud skutečně není zbytí. Peníze, které zaplatíte navíc, totiž už zpátky nedostanete.

`