Jak finančně balancovat náš životní styl


Za nejvÄ›tší pÅ™ekážku naÅ¡emu vysnÄ›nému životnímu stylu lze bezesporu považovat peníze. Ty jsou hnacím motorem dneÅ¡ního svÄ›ta, pÅ™iÄemž jen málokdo jich má dostatek. A vÄ›tÅ¡inou rozhodnÄ› nestaÄí k tomu, abychom žili tak, jak chceme.

 

spoření na vysněný životní styl

 

Proto je nutné náš vysněný životní styl balancovat s naším příjmem tak, aby obojí bylo pokud možno v rovnováze. Jistě, bude nutné dělat kompromisy, avšak pokud nám do klína nespadnou miliony, pak nám nic jiného nezbude. Ovšem najít tuto rovnováhu není zrovna jednoduché.

 

V první Å™adÄ› bychom si mÄ›li říci, kolik budeme potÅ™ebovat na naÅ¡e pravidelné mÄ›síÄní výdaje, jako jsou energie, nájem, jídlo a další poplatky. Z toho, co nám zbude, bychom mÄ›li Äást uschovat jako rezervu pro horší Äasy. VÅ¡eobecnÄ› se doporuÄuje mít „železnou zásobu“ penÄ›z v hodnotÄ› tří mÄ›síÄních platů, avÅ¡ak v souÄasné ekonomické situaci rozhodnÄ› neuÅ¡kodí, pokud jich budeme mít víc.

 

vysněný dům u moře

 

Z toho zbytku následnÄ› můžeme financovat své záliby a koníÄky, ovÅ¡em ideálnÄ› tak, abychom profitovali. Mnoho lidí se snaží tyto „pÅ™ebytky“ investovat, avÅ¡ak to není cesta pro každého. RozhodnÄ› bychom vÅ¡ak nemÄ›li ukládat naprosto vÅ¡e. Abychom si udrželi zdravou mysl, je potÅ™eba si Äas od Äasu udÄ›lali nÄ›jakou radost, případnÄ› abychom si užívali svého koníÄka.

 

SamozÅ™ejmÄ›, situace je mnohem těžší, pokud žijete od výplaty k výplatÄ›. V takovém případÄ› by vÅ¡ak bylo dobré, abyste se pokusili svou finanÄní situaci zlepÅ¡it nalezením jiného zamÄ›stnání, nebo nalezením další práce, byÅ¥ na ÄásteÄný úvazek.

 

To se ovÅ¡em snadno Å™ekne, avÅ¡ak hůře udÄ›lá. Pravdou vÅ¡ak je, že pokud se chcete svému vysnÄ›nému životu alespoň trochu pÅ™iblížit, nic jiného vám nezbývá. Ano, lze si vzít půjÄku, avÅ¡ak to je jen velmi krátkodobé Å™eÅ¡ení, které nakonec vede ke zhorÅ¡ení vaší situace. A to je v podstatÄ› cesta do pasti, ze které se uniká jen snadno. Proto bychom se jí mÄ›li vyvarovat.

`