Hry pro děti


Hrajete různé hry? Já pÅ™edpokládám, že když jste byly malé dÄ›ti, tak samozÅ™ejmÄ› jste nÄ›které hry hrály, protože každé dítÄ› je moc rádo hraje hry a osobnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit, že by nÄ›které dítÄ› vůbec nemÄ›lo rádo žádné hry. Podle mého názoru, když dítÄ› hraje různé hry, tak vlastnÄ› se tím také uÄí a vlastnÄ› je to takový druh socializace. A také podle mého názoru je nejvhodnÄ›jší, když tÅ™eba dÄ›ti jsou ve Å¡kolce, aby byly mezi svými vrstevníky. Tohle je ÄistÄ› můj názor, ale samozÅ™ejmÄ›, že mnoho lidí na to může mít také úplnÄ› odliÅ¡ný názor. A podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když tÅ™eba také svým dÄ›tem pÅ™edstavíte nÄ›které hry, které jste hráli vy, když jste byli malí, jako například skákání panáka nebo skákání pÅ™es gumu. My jako dÄ›ti jsme také hrály samozÅ™ejmÄ› videohry. Videohry byly opravdu perfektní, lepší hru jsem v dÄ›tství neznala.

Videohry byly populární.

My jsme vyrůstali v tÄ›ch devadesátých letech. Devadesátky byly opravdu perfektní a nedokáži si pÅ™edstavit, že bych tÅ™eba tyto devadesátky vůbec nezažila. DÄ›kuji bohu, že jsem díky devadesátkám zažila opravdu spoustu kvalitních her a také volného Äasu.

Znáte rubikovu kostku?

A s dÄ›tmi jsme si na ulici hrály takové hry, které vy si dneÅ¡ní mládež ani neumí vůbec pÅ™edstavit. Byla to opravdu veliká zábava. Myslím si, že kdyby lidé také vÄ›dÄ›li, že tÅ™eba v dneÅ¡ní dobÄ› budou populární spíše poÄítaÄe, notebooky a tablety, tak by asi tyto notebooky tak rychle nevyrábÄ›ly, protože si myslím, že dneÅ¡ní dÄ›ti vůbec nehrají klasické hry, jako například hry venku na honÄ›nou nebo na babu a nebo domácí deskové hry, jako je pexeso nebo dáma Äi ÄlovÄ›Äe nezlob se. SamozÅ™ejmÄ›, že podle mého názoru je tohle úplnÄ› veliká Å¡koda. Já jako maminka podporuji právÄ› klasické hry. A jakým hrám dáváte pÅ™ednost vy? V poslední dobÄ› jsou velice populární spíše takové sportovní hry. Tohle mi nevadí a pÅ™ijde mi to také jako skvÄ›lá náhrada takových her, které jsou elektronické, jako jsou poÄítaÄe a podobnÄ›. 

`