Elektronické šipky


Hry normálnÄ› patří k lidskému životu. Každý ÄlovÄ›k si chce pÅ™eci nÄ›kdy hrát a já si myslím, že bych nenaÅ¡la žádného ÄlovÄ›ka, který by mi Å™ekl, že je výjimka. Že si nechce hrát vůbec žádné hry. Například já s babiÄkou, tak my máme rády oblíbené hry a jsou to například hry hlavní karetní a nebo také deskové. Vzpomínám si, jak mÄ› babiÄka asi v deseti letech nauÄila hrát karty. Byly to karty žolíky a potom také prší. A dokonce můj otec mÄ› ve dvanácti letech nauÄil mariáš.

Šipky mě moc baví.

Víte vůbec, jak se hraje mariáš nebo kanasta? Řeknu vám, že je to opravdu hodnÄ› perfektní hra. Dříve se to také hrálo tak, že tÅ™eba pánové v hospodÄ› si sedli ke stolu, dali si pivo nebo kávu a potom hráli o peníze. Já jsem ale takový typ ÄlovÄ›ka, který rozhodnÄ› nehraje karty o peníze. Navíc jsem si stejnÄ› v poslední dobÄ› s kamarádkama oblíbila elektrické Å¡ipky. Řeknu vám, že to je opravdu veliká zábava. ZkouÅ¡ela jsem elektrické Å¡ipky asi tÅ™ikrát nebo ÄtyÅ™ikrát a musím uznat, že je to velice zábavná hra. Tato hra vás opravdu chytne.

I mé děti hrají šipky.

No a pokud vás to bude bavit, tak také potom můžete dÄ›lat nÄ›jaké soukromé turnaje o nÄ›jaké veliké ceny, ale můžete klidnÄ› nÄ›kde v papírnictví koupit diplomy a tak podobnÄ›. Abyste tÅ™eba nÄ›komu udÄ›lali radost, když budou hrát Å¡ipky dÄ›ti. Myslím si, že když budete hrát Å¡ipky, tak vlastnÄ› se nÄ›jak odreagujete a budete myslet na nÄ›jaké lepší myÅ¡lenky. Nebudete ve stresu, protože pÅ™i každé hÅ™e, pÅ™i každé zábavÄ› se vám vyplavuje hormon Å¡tÄ›stí a neboli oxytocin, a to způsobuje, že jste veselí a Äilí a že nemyslíte na nic Å¡patného a na nic smutného. Podle mého názoru každý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje nÄ›kdy vypnout a odreagovat se. A myslím si, že právÄ› hry a nebo nÄ›jaká jiná zábava budou pro to opravdu to nejlepší, co může být. Hry nejsou jenom pro dÄ›ti. Když zkuste se nÄ›koho zeptat, jestli není hravý. Myslím si, že nikdo vám neodpoví kladnÄ›. 

`