36. konference o geometrii a grafice

Konferenci pořádá Česká společnost pro geometrii a grafiku JČMF, organizačně zajišťuje Katedra informatiky a počítačů a Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s ostravskou pobočkou JČMF.

Konference chce navázat na dobrou zkušenost z minulého roku a proto proběhne souběžně s 25. ročníkem mezinárodního sympózia o počítačové geometrii, kterou každoročně pořádá Slovenská společnost pro geometrii a grafiku (www.ssgg.sk).

Programové zaměření

 • Prezentace výsledků vlastní vědecké práce v oblasti geometrie a grafiky.
 • Zkušenosti s výukou geometrie a grafických metod na střední a vysokých školách.
 • Referáty o novinkách v oboru.
 • Součástí konference bude workshop zaměřený na SW GeoGebra.

Programový výbor

 • Hašek Roman, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Chalmovianský Pavel, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Kmeťová Mária, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Lávička Miroslav, Západočeská univerzita, Plzeň
 • Molnár Emil, BME, Budapest
 • Pech Pavel, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Sroka-Bizoń Monika, Politechnika Śląska, Gliwice
 • Horvath-Šimić Maria, Zagrebski universitat, Zagreb
 • Velichová Daniela, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Weiss Gunter, Technische Universität, Wien

Plenární přednášky

Termín a místo konání

12. - 15. září 2016, Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm (http://www.hotelrelax.cz/).

Přihlášky a výše vložného

 • Jednodenní plná penze činí 920 Kč za den ve dvoulůžkovém pokoji (za jednolůžkový pokoj je příplatek 330 Kč).
 • Vložné je následující
  • do 15. 7. 2016 je cena 1 300 Kč
  • od 15. 7. 2016 je cena 1 500 Kč
  • Banka: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava-Poruba
  • Název účtu: Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava
  • Číslo účtu: 161503442
  • Kód banky: 0300
  • Variabilní symbol, IBAN a SWIFT: naleznete po přihlášení/registraci.

Organizační výbor

 • Mgr. Alexej Kolcun, CSc.
 • Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
 • RNDr. Martin Žáček, Ph.D.